Surahammar Fido famnar

samtal

 

vår allvar

allvar rör

 

vår kall

rör rum

 

enad famn

enter rum

 

eldens namne

allvar finner

 

bind band

bind band

anden fast rör i fem

se du finner kellan som ska famna rum vid hjelpen

ge Gud jag följer rum som hender ska följa finna famn

 

havets ventans rum följer nåden i famn

Guds famn ska se ton i famn röra hjelpen

ave Guds svar

ave Faderns hand vid bostad

 

bind band i bostad

Faderns rum famnar

 

boningsfamn ser din famn

en sol rör rum

en sol rör famn

ave famn i verlden