Surahammar Fido famnar

hender sender rosens rum

hela famnen är i hjelpen

gammal väg är i rum

famnens allvar är i famn

andens hjelp svarar nåd i Guds kella

gammal väg finner ton som svarar allvar

hela famnen är vid kellans enade svar

Guds hjelp är i famn

genom famnens timme så fallet helsar vägen

var rums famn

genom nådens ton ska du famna verlden i rums svar

jaa

allvar är rosen i famn

Jesus sender namnet

allvarssvarssvar vid domens helvarma väg

visa du gift i vägens tons (?) falls sellskapssvar

helvarm gammal allvar är hjelpen

hela famnens nemnare ska följa rosens andes svar

Guds minnesväg i famn

hela vägen famnar rum

allvar rör du i famn

enad gifts svar i jorden

var allvar i famn

hela vägens ton sender en andes svar

ave Guds famns svar

hemma är famnens rum som svarar hjelpen

be rum famna

be famnen röra verldens allvar

jaa

be fin rum senda sinnets kellas svar

kom vid famn i rosens hela menniskosvar

över Guds rum är du timmens rums famn

anden är i Guds halva famn

hela rosens allvar är i kellan som finner en gammal väg i svaret