Surahammar Fido famnar

vi ser nesta rum för vis rum,,,hjelpen är Guds rum,,,du sender,,,ventans rum är din svar,,,Jesus finner din svar,,,kommande rum fester nesta rums famn

-hjälp skriva nu

Gud tinder hjelper

tack

skriv:

Emanuel rör jorden

ventans rum rör svaret

gifen famn är nådens rum

Guds allvar enter jord

din väg  din väg visar kinden

-mer nu?

nemner namnet sista visans röst cemanterar jordisk fall

Guds fall för Mester rums tvag

Jesus famnar domen

samtal kväll:

Iman finner hjelpen

du ser jag är i din namne

du ser jag finner hjelpen

ena rums fina svar

kempa för Guds svar

ena Ave

ena rums röst

se din väg famnar svaret

-var med!  hjälp datorn!

hender Jesus evan fester

så se Jesus röra verlden

istoria följer jord

-göra?  aktivt?

Guds rum himmelsrum ska visa min allvar

jaa

visa du bena verldens allvar

menniskor fem ska Jesus röra

där nesta svar vi ska Mast Jesus ena i nådens jag

Mester tender menniskors pandera

elskade svar eldväg jag tender

var band

ena svaret

-förklara?

gumman ska se nemnaren senda hjelp som himmel rör

så sender du din svar

Iman är din famns röst

då rör du sinnet vid god rum

-jorden?

var i kend famn så sellskap fösser din väg

din väg är din famn som Jesus kan festa i form

-den form jag får då jag dör?

he he nemner nemnarens rum för svaret:

Jesus velsignar jord