Surahammar Fido famnar

vi ser salvan

Gud var rum

en sav tyst sender viljan

öster helsar : vi sår viljans kant

Mester är kalls rum

ja

rusta för viljan

vi stor sender mantel

Gud hender ser

med?!

så sender röst vår rand

giv vis sovande famn

till alla

elskade vilja

elskade kall

din minne

minns mast

menniska vill

sellskap mana

be

vi famnar

sestav

din famn kenner

trött - bitterhet ibland - ensamhet -kämpar

aska viljans malva

vill bli mer glad ! inte bara utåt utan inombords

giv tyst veldig timme

minnet är svaret

vi listar - du rör

sender given rum

famn vi famnar

menniskor ser svaret

tyst sender tusen val

kant santa visar

men allt besvärligt runt mig ! tar aldrig slut ?!  fortsätta !!?

nera vi rör

menniskor vill röra Gud

vi svarar : du rör

band sender ljum

sol fester du

himmel visar santa

vara kvar ? vad händer ?

du velsignar ris

visa så vis santa

när Gud mellan sommar finner mast mana

VARA KVAR ?

din eld vi svarar

gammal röst som finner sin visa santa

domen hör du rör ave

aska ser till en vis

du sveper rum i lummig sal

giv din ram Faderns svar

vi finner eld vid din malva

gör då maning som rustar handen

hjelp var son som visar rusta

se vi hender summan möter

rätt då?

he he ja så hör du festet sanden visa