Surahammar Fido famnar

samtal:

ave din väg i solens tvag

ave din väg i domens svar

elden rör din famn

sinnets svar i rum som svarar

Gud jag är vid domens jag i Faderns röst som famnar enade kellor

du ser din väg

kommande dom fösser rusta Guds timme så du kan kenna en famn som sender din röst

havets rum ska röra din svar

eldens ave solens famn i ave verlden som Gud ska följa i jorden

bind min rum,,,hemma är vis svar,,,du ska sona summans namn som rör ljus hav,,,se lammet som rör din väg,,,se lammet som rör rum i verlden,,,se lammet som sender nådens jag som lammet famnar,,,se rum i famnens röst,,,se rum i rosens ton,,,var lindan i rum som följer handen,,,Jesu svar rör rum så du finner en väg som ska kenna Jesu svar,,,himmel rosen såg så var en famn som sender Jesu svar,,,Guds allvar ska du visa i vis kellas svar,,,allvar är Fadern som svarade din kella,,,du ser rum följa en famn,,,domens ton ska venta din ave jordisk jag som ventar en hjelp,,,du är ventans hand som ser Gud svara vis väg,,,du är ventans fall som ska famna en rum i kellans jag,,,du är ave famnen vid din rum,,,Guds allvarssvar famnar ave jordisk svar himmel finner

- ge famn? :)  aktivt mer?  skriva mer?  hemsidan?

tust ska du famna,,,jaa,,,tyst ska du röra vis rum,,,så svarar jordisk famn nådens svar Gud rum famnade

- hur rusta Guds timme? hur?

venta nera är du svarar himmelston,,,rusta du vis rum så sender hjelpen Guds tvag i verlden,,,Guds hand ska se du velsignar en minne i domens tinderfamn,,,Guds röst ska venta hjelpen vid famnen,,,Guds väg ska se du svarar en famn som är öster viljas sol,,,ave Guds fina famn,,,ave viljan som du sender i verlden

bind namnet som svarar dig dimmans ave kellan i famn

visa vägen till sinnets svar

Guds röst i vis rum ska svara Jesus är Guds svar

havets rum svarar din röst i famn

solen ska visa du famnar en väg i viljans svar

home allvar famnar

Gud är i din rum så följ du Guds röst som sender namnet 

famn i jorden

famn i havets rum

havets famn ska röra en väg i jorden som tender Guds famn vid ton

du ser famnen finna en svar,,,jordens svar som ska se du finner en allvarssvar vid Guds hand

du famnar jordisk svar

Faderns röst i ave jag är vid vägen

vi sender domen som rum sender i famn

du ska famna namnet som sender din väg,,,Jesu svar i famn,,,- tänker skriva lite idag!,,, aska visar du som famnar Guds tvag,,,Guds svar är viljan i famnen,,,-bara egen vilja?? inte skriva så andra ger famn??,,,

där sinnet finner jaget vill rum se en svar jordisk svar som ser Gud röra verlden

veldig famn vill se du svarar Guds kellas kella som fem är i jorden

Guds famn famnar jag i sinnets sol,,,fester en väg för din kella,,,du ska visa domens svar som famnar en väg i din namne som famnar Gud i rum

- ge svar!!!  vill inte göra fel!!!

gammal veldig svar ska venta din sol i famn så veldig sol kan följa bostad i sinnet,,,så rör du din famn som följer given famn

Guds svar är:

visa du vi havet är som ser Guds sol finna en kella i skinande kellas jag

du vill senda en väg som famnar rum i vis svar

Guds hand är din visa svar i jorden