Surahammar Fido famnar

samtal  okt. 2014

velsigna din väg

se Gud rör verlden

Jesus finner din väg

fallet är vid vägen

Jesus ser du ska svara domen

din väg velsignar jordens famn

du ser god rum i svaret

du ska skriva:

över verlden är svaret

fest svaret vid allvar

eld allvar ser kellan famna solens hjelp

istoria lindar namnet

över rum är Jesus som velsignar sommar

 

Gud visar dig Guds väg

som är i tvag feltet i rum

se du ska svara en röstsvar som himmel rörde

jaa

du ska vilja famna din väg som finner se svaret svara eld i allvar

Guds väg är vid din sendare

Guds väg ser hjelpen

minnets svar som ser svaret

jaa

se din väg ska senda namnet rusta kellans famnar

så ser vi Guds röst finna tvag i skolan

bistå fall i hjelpen

samtal 2

min vän,,,rör kellans röst,,,istoria allvar visar dig svaret,,,du ska famna din väg,,,du ska röra famnen,,,se,,,Jesus svarar dig,,,bistå famnen som är vid namnet,,,du ska venta tonen i famnen,,,du ska venta vis famn,,,Jesus är vid vägen,,,din väg,,,din väg som är allvar,,,bistå jordens svar,,,famna god svar,,,eld är i verldens röst,,,se,,,du finner hjelpen som famnar verlden,,,     

du ska se din vägs svar

minnets famn i verlden

över dig är vi i famnen

tonen som visar dig kellan

eld är vi vid din rum

famnen är i skolan

Gud är hjelpen som famnar din väg

visa vi är fall i verlden

Jesus vill famna din svar

Gud är vid namnet

famnen vill senda jorden viljan till svaret

solens svar är svaret

himmel är hjelpen som ovan ser famna

du ska famna din väg

så ser hjelpen din svar

veldig rum kempar i famn