Surahammar Fido famnar

vi nera lindar famn

fönster rör jorden

Guds famn visar skolan

var rumfamn

fönster minns svaret

viljan är tinder i god väg

minnets väg

minnets visa

minnets halva

ventans hjelp

Ave din famn

vem hör jorden festa hell,,,sömmen hör köld,,,sender hjelpen,,,sender vis rum vid verlden,,,hör Guds visa svara,,,tend domen vid rum,,,Gud ventar höra hjelpen famna,,,du är famn vid rum,,,minnets väg Jesus finner famna,,,hör god rum senda kanthimmel,,,kommande famn rör solen som visar jorden:rusta sol

-när hör fler min sida på datorn?

där elden rinner före solen

så hör jorden famnen famna

Guds rum finner solen i verlden

-fortsätta som vanligt?

jaa send du ton,,,så vester ser rum

-på datorn?

jaa velsigna sommar

se solen är din svar

allvar är din famn vid kommande rum

Gud sender din svar : famn

-vill ha en kyrka!

(ler) hender sveper över jord

din famn är en famn före domen

Guds famn vid rum

-ingen egen kyrka?

menniskor fösser svaret

Gud gammal rum vid tonen

din väg är svaret

som rör solens famn

Guds famn famnar din famn,,,så hender kallar famnen,,,se solen är vid din rum,,,havets famn finner svaret,,,solen är jordens rusta

-solen = Jesus Kristus?

havet sender hans rusta famn

han ventar komma vid rum

visa Gud du sender hjelpen så hör tham Ave sol

jaa var rum är solens rum

Ave famnen

Lö.

råd idag?

vi svarar:

hjelp jorden finna jordisk rum som finner rusta skolan

-hur?

Gud ger dig ton som sender famn

be

Ave hjelpen

kvällsord ?

hör hjelpen ser famnen

rör din svar : visa din allvar

se Gud är sommar för famnen

giv din svar : kom hör ton som hjelper jorden

Sö.

-göra aktivt?

svara din mast

jag visar jorden rum

så hör Gud viljan i Ave

vers

havets visa

hender fösser

visa vägen

hjelp svaret

hör

Gud famnar rum

visa rum

föss svaret

hjelpen är famn

jorden faller vid din jag

se din väg ventar

hemma senda hjelp

finner famnen

rör famnen

se sol i famnen

se vis famn

Guds famn

rör god rum

istoria är famnen

sommar är famnen

Gud ser din rum

heaven svarar saven vid din skola