Surahammar Fido famnar

hela famnens sol famnar viljans väg i lammets famn

 

visa vägen som rör rosens väg

visa vägen i allvarssvaret

visa vägen vid veldets hemmarum som visar Jesu röst vid Guds famn

 

Guds svar famnar:

vem allvar svarar i jorden

vem är svarets röst

vem finner Guds famn som visar inter andens rusta famn

 

ge Jesu svar så du finner Guds famns sinne,,,där är vi i gift(gåvan) som är hjelpen i famnens väg

 

gå vid vägen

gå vid rums rösts svar

gå vid hjelpens namne

där finner vi famnens andes svar

 

inter visar kellan i vägens allvar