Surahammar Fido famnar

nåd sender dimman

nåd rör vis rum

himmelshavssvar är given allvar så visa du minnets sinne i rum

hjelpen är i din famn

Faderns allvarssvar i jordisk fin famn

giv Gud din väg så hör vi Faderns svar

ave vis famn i fem

jaa

minnets veldiga hjelp rör minnet i kommande famn

du ska svara nåd som famnar

du ska följa Guds famn i rum

du ska lammet senda i kellans föss-svar så allvar famnar ave

vi ska lammet senda i bindande hjelp

jaa

du ska följa allvar i famn nådens rums famn i vishetshav som ska linda Guds fina allvar

jaa

vi ser du ska venta en nåds tempera som veldig dom fösser

Jesus velsignar hjelpen så din famn enter Jesu ave

vi ska lammet famna i rum

 - hur?  vad?  i vardagen?

sender evan famn som ser en andes eld

jaa

sender lindans andes famn så du rör veldig allvar

- skriva mer på datorn?  eller vad?

se

andens dom följer din svar

savens ave Gud i minnets famn

viljans nåd rör Fadern

se du ska följa nådens ventan så öm velsignar nåd

jaa

du ska röra din famns visa lamm

du ska fem se visa hjelpen i havets ave thalimam som kan himmelslamm visa

den rör en famn i Guds lamm

jaa

du fem rör i vishetssvar

giv Gud din väg i jordisk ram så kan du famna en ton som fem ser röra ave Gud i verlden

 - ber om hjälp!  så jag förstår!  göra det rätta!

aska vill senda nimbus hand som velsignar din kella i famn

enad vishetssvar är viljan i din svar,,,viljans dam i ventans sols sommar

be Guds lamm fössa din väg

 - jag ber,,, !

hender jag tist band famnar

est i famnens lamm kan visa vår thams lamm

där följer en aska som visar nåd i famn

se Guds halva svar som du finner i nådens fem a svar

se skriv du min vägs tvag så sömmens nåd finner allvar

jaa

skriv du rör famnen i nådens ram

visa jorden rum som ventar fössa en andes kella

jaa

se du fösser rum i din nåds svar

fem var din hands kall

ave din väg i solens ton

ave gift (gåva) som svarar rösten

ave din nåds sols svar

hjelpen är i verlden