Surahammar Fido famnar

intellekt?

häv  häv

skönj  skönj

handen elden följer

eld  eld

velsigna famnen

eld  eld

över famnens visa

eld  eld

aska helsar famn

eld  eld

elden svarar himmelsinter

ser varje sendare

som famnar hinder

helsvart är verldens börs

se stav i handen

veldet kan jag sona

det försoningen?

tiden elden ser

nåd

nemner söm

henderna vi livet kenner

har summan min gamla est?

vet inte!

vi är tidens visa

var vis summa

du ser