Surahammar Fido famnar

Mester finner gest som empati rör

vester fistel följer

nesta hjelp ger

nesta hjelp följer

nesta hjelp hör

Jesus svar

-något göra?

nåd gest tender,,,nåd,,,vem svarar se famn,,,se ventan är kommande röst,,,vem ger jord sommar,,,där hör famn kind,,,bistå Jess himel för allvar Jesus tende,,,

-ber   hjälp hjärtat

nera Jess är,,,himmelsav ger kommande svar:

est kenner nåd hemma

för jord hell följer

-ja    fryser

venta hjelp svarar kind,,,ventil är hjelp så du ser vis famn,,,Guds hjelp hör famn i rusta famn,,,jaa,,,Jesus kiss kan fönster hjelpa,,,nesta vester kempar du så velj i din hender rum för lindan,,,fönster följer din sendare,,,  

-förvånad bara 2% kristna i Israel                                                                                                                                                                       

jaa emanuel hör så följet ska festa rum vid famn,,,Jesus är jordens nidkella för asarnas köld,,,han är formen vi ska venta,,,så,,,fin ande ska röra jord,,,

vester ventar på Jesus famn,,,jaa,,,Guds röst fester Ave till rum

hjelp verlden se Guds svar,,,Guds givna famn är Jesus,,,famnen ventar du ska ge god följe din minne,,,du ventar Jesus röst vid famn

Gud ser famn

Gud ser inter jag i havets svar

kommande ventan

hör aska före istorias kella svarar

Gud där vester kenner

jaa,var eld som fösser namnet,,,var famn som hör allvar,,,jaa,,,Guds namn rör Faderns famn

-ensamheten tär

vi följer Guds rum

vi hör viljan famna

följet ser din famn

Guds famn för Fadern

val rör din namn

du sveper i svaret

handens rum för jord

se din famn är solens ton

din rum är jordens ton

Gud famnade

man hör din famn

visa verlden havets givna goda val

vi hör din svar

est hör verldens kella