Surahammar Fido famnar

lasten allvar                     fin allvar   

handen                                                            handen

varnar                                                              lever

 

fantasin reser                                                    alla ramar

                                                                        svarar

ändra kampen

                                                                        lammet

så lever tron                                                      gör lamm

 

                                                                        omen lever