Surahammar Fido famnar

sömmens timme velsignar

nådens hav

sendaren svarar viljan är 

i bostad

(h)evans nåd kan venta en röst

finner viljans väg

var i nådens famn

var i din svar som famnar Guds famn

kall enter nera vis famn

kall var sendarens svar

- ett kall i verlden?

jaa så vi såg din Mast som fann rum vid vägen

giv Gud din väg

visa svaret i rum

ave din svar i solens svar,,,gammal gammal svar är kellan som famnar Guds famn

NÄR kommer Jesus till jorden??

när svaret kan se du vill senda Guds kall som famnar allvar i jorden

var i din vägs visa svar,,,kommande rum finner du svara gammal rums famn,,,Guds fall vid vorden sol,,,himmel var vi som famnade

- ni? tidigare levande?  -nu döda?

sss he ja vi gamla var vid din sendares svar

havets tempelfamnar

( måste skriva det här så fler kanske läser)  ;P