Surahammar Fido famnar

-läste i bibeln om alla förbund med Gud i tiden

-idag då?   förbund ?    Gud ?

tyst är ju sendaren som velsignar verlden

Guds famn visar gör rusta

-förbund?  finns idag ?

tyst gest kind kan finna du följer havets famn

-finns förbund idag mellan Gud och X ?

hjelp du ris följer,,,fest du famn

-hur lyder förbundet idag?

stjelp vester

visa Guds rum

så följer du rum i skolan

 

velsigna havet vid solens jord

var lamm i allvar

meningen följer tinder

-blir kokhet - rinner

ljus före din röst var tinder ljus svarade

där följer Gud verlden

som sender val

-skriva våra samtal? eller delar av dom?

finner vis skola ge god velsignad famn för verldens sinne

tyst kind ger jord feste vid hell

-ok ! inte vara tyst?

nemner ljum famn som fösser Guds svar

ge Gud savens ton

minnet rör sinnet

var jordisk tend