Surahammar Fido famnar

samtal 4/5 tidig morgon kl. 03

-tankar , livet förr nu,,,öppnat fönstret,frisk skön luft,fåglarna kvittrar

man andas du velsignar

man rör du följer svaret

man gammal tvager du fösser Jesu svar

man minns din malva du följer en gammal hand

man sender kellans svar

man rör Guds famn

gammal rum sender din minnessvar i jorden

5/5

gammal röst såg Jesu senda sin malva till solens kall

gammal röst såg Jesus svara namnet fall

iman  elden famnar så din bindande kall ska famna

jordisk famn rör Gud i verlden

gammal röst var jag i namnet

kommande nesta svar ser jag du ska följa Mast i min sols svar

Guds röst rör du i tonen

var en gammal rösts svar som anden kan kenna följa famn

gåvan velsignar famn

gå din svar så kenner du din hand

-svaret är idag?

svaret är dam i nådens hand

se Gud rum famnar

var i lov så du famnar en rum

var i rum som sender en famn

var i Guds svar som rör Guds sol

var i Jesu svar som är gift vid din sol

bana en väg i rum

bana en väg i rosens hand

ave din rum i gammal famn

hjelpen följer din rum

 

gammal minne rör famn,,,där hjelper dimman din famn,,,gammal famn rör du i verlden,,,se din famn svarar boning,,,dagen är i din viljas svar,,,följer en famn i svaret,,,ave Guds röst i kellan

8/5

min väg minns nådens ave

nådens allvar vid famn

Guds hand famnade

kellan som rum formade

gammal gammal ton sender din sol

giv famnen som ska svara jag hjelper en famn som fösser din kella i din allvarssvar

en allvar famnar vi i skolan

ave vis famn som sender din rum i verlden

eldens hand ser du rör viljan i bandet

andens svar är Jesu svar som följer Guds svar

bandet är i jorden

bandet är i solens hand

hemma rör viljan en skolas famn i band

9/5

-aktivt?

anden ska felsigna din minneshand

din svar ser jag följa en gammal fin fall,,,gå din famns svar,,,se din rums hand,,,följ Guds röst så famnar du din Faders hand,,,ave din band i kellan,,,havet rör Guds svar,,elden rör din mantelssol,,,evan havet ska fössa i jordisk rum

10/5

bandet hör du följer Guds rum

ave god rum i famn

bistå svaret i din väg

minnets hand fösser en kella i Guds hand

i thams liv ska vi kenna veldig temp så dagen kan fössa kind

gammal ton famnar din ave 

jag famnar en band i Faderns kellas famn

enad rum i jorden

Guds hand i din

bindande rum i Josuas svar

handen veldig jordisk jag som havet kallar Guds kellas gamla dam

min rum rör din sol

gammal rums hand är i din kellas gamla grav,,, där fösste vi jordisk ton,,,gammal Gudssvar var i dagen då rum faller i mörker,,,jaa,,,himmel svarade sender som ventade vilja vara en jag som rörde Guds hand,,du är domen i mon som anden fösser i verlden,,,gammal svar är jordisk kellas famn vid Guds rum,,,gå så rum famnar,,,gå så rum sender en kellas hand,,,Guds rum famnar din rum så ljum rör allvar i dagen,,,gammal dom är en tist kella som anden rör vid jag Jesus kan senda till jordisk jon i bostad,,,gå Guds röst rör fall,,,havet sender vis dom i vägen,,,ave din väg i dagen

- så mörker blir ljus? så? vill bli??

hhhm 

namnet följer sönder så du fösser god ton

var i din nåds famn

se din rums gamla kella

bandet är i Joss svar

gammal gammal dom rör din kella

be Guds hand ska se din minneskellas allvar

gå du sender jordisk famn

se din famns fall

gammal god sols svar

gör din nåd i rum

enad kommande svar rör Jessu i handens rum

Fadern är i ton

-inte så lätt förstå allt!?

Gud där rör så du famnar en gammal rum,,,jaa,,,Guds hand rör fall som hör vis rum senda en Jesu svar i Faderns kall

se skriv aska som är Jesu lamms tvag

visa namnet hjelpen svarar

visa kellan i god famn

andens tvag rör rum

val i din rum famnar vis svar

eldens namne är jag i kellan som är fem i verlden