Surahammar Fido famnar

köpt nyponpulver , ska hjälpa `säger man´

Gud

vem sveper

över lammet

Se

över lammet

är tusen vam

damen

helar gåtan

som vi gör

barnet minns

jorden erver vam

din svar

följer var barn

som famnar

Tham var minnet

vi följde

Tham?

se

havet kan vara bindros...bunden famnar Gud...eld var bindande jon

göra mer? annorlunda ? vad ?

gör jordens interval...be för var gåva...min val är barn i sommar...nemner en summa...nemner jordens val...hela gåvan ser pennalism...human följer ju allas ovansinne...men ge jante halva verldens pest...

konkret göra i vardagen?

be

alla famnar sinnessvar

men visa jorden halvans tid

då hör roman fem

men hur visa? datorn ? mer ?

ja menniskor fester din allvar

gå före

visa alla min jordiska val

kan du följa Tham? veldet ser hans allsmäktige jon

din himmelskommentar du valde...aska ser ju hand...summan är vis val

be vandel följer barn...mellstav kan visa malva...ja , prisa vis allvar

något till alla människor ?

ja

säg:

anden visar summan

han visar jordisk nåd

ja

visa livet val

se mon elskar du

mönster helsar famn

histamin svor ju

enter lamm öm val visar