Surahammar Fido famnar

något från dig till mig?

där var famn...testa eld...svara: sender pant

bevis för vad?

för du ser eld ... tusen barn elskar svaret...rör alla kallhinder...se vår svar...mellstav kan pest thämja...vi är famn...nu är valet svaret...gör var barn famn , se , vi eld veljer...då sender vi sol...tag min jag i santa...söm helsar: var min allsmäktiges barn

Tham

dimmans nåd

svara

bind gör jag

göm så fall

havet gör jon

gå se livet

barn numera famnar

tiden finner fin sinne

du finner mantel i dom

finn jon

se hans malva

sommar finner svaret

rum tiden finner

ja, skynda din väg...du var min svar...giv mig tidens sol...där var famnen...se...så...halvan hör...ja...fem sveper där

var famnfeste...kommande lamm vi fester...se vi över salvan visar så...Gud är val...svara så hans tham

vad vill Gud med mig?

din svar ser

följ vis allvar

nu erver vis allvar

pest fester kallhymn

ja

se vår goda tid

gör allas thäm

se vår svar försoning

hör umbäranden ser barn

hör då vis svar

kend jag visar jon

omen eld ser

hör så vis jag

dagen eld når

kinder ser du göra vis val

pandera namnet

pandera svaret

svara vis allvar

vörda alla sinnen

be för jaget

domen giver jon

se han är svaret

sönder visar så

bind då val

då helsar sinnet

jag eld ser

pest hell faller

kall fester jon

kinder Gud ser

estraden eld svarar

se alla helsar eld

så visar jon din jon

interjon ser så handen

ömma kall

svar binder vi

där fester din svar

Gud tiden ser

man hör vår val

ni gör sendarens tid

hav ser vis

umbäranden tiden gör

se halvans val

mantel giver så ton

malva hör vår santas kinder

nåd där kenner

döm