Surahammar Fido famnar

Fadern råd?

bind sveper hus , tonen gör kallsendare. Man namnet famnar , ge vis val , se så allas val , var barn för min famn.

ibland vore det lättare om ni sa , gör så , gör si , men jag måste göra egna val,,,,,, , ok , förlåt

vi ser din ros är barn

vi vet du ser santas barn

vi ser du gör god famn

vi vet du visar sommar

se vi hör ros i lamm

vi ser Guds jag i ros

giv alla famnar , så hör fadern din hand

rör vår barn som elden rör

halvan minns ju Guds famn

minnet är halvans halva

möt val i svek

för du ser halvans svar

hender gör bind

handen fem ser

helsa var bind i ros

Guds famn halvan visar

gör Faderns santa

bind rör i halvans hand

kanten visar så vi är lamm

pest kan se din jon

havet ser då allas Gud

finn mantel över havet

halvan bender jag i famn

kan så , salvans barn

vi är så Faderns svar

human vi ser vara jon

human binder jon

minnet svarar Fadern

havet finner så Faderns jag

då halvan var est i verlden

geldenär kenner vi

ljum halvan famnar

minnet finner din svar

tusen ärver så famn

be vi ser så havets sommar

elden ger vi så alla kan valet famna

visa mig det rätta till datorn

Gud visar

fem ser

han famnar så