Surahammar Fido famnar

gest hör jord

gest följer jord

gest veldig fest

fösser given kom

feller hjelp föss

distoria en tist kenner

min famn rör famn

hjelp vis röra jord

faller röst vi fösser

fem vi visar kom

kom vi skapar jord

kom vi salt i svara

tom anti

kend minns famn

allvar vi skapar

ger din väg tend röst

se du följer där famn

 

föss

föss

hjelp i kommande famn

 

ljum

är vis

så visa jord ton

 

mönster

minns

nera Jissus vi sender

 

varna

Guds famn ser kyla

jaa

hjelp

följets svar

 

evan

visa du verlden

evan

se du rör allvar

evan

kommande minne

vi finner senda god väg

 

mönster

följer

hjelp