Surahammar Fido famnar

under handen   vi omen                                          se

hör fin sed                                                             faller synen

vill vara oberoende!                                                se

var en pinne                                                          handens håll

hela eken                                                              vänta

eldar                                                                    var är så fönstret?

hela eken                                                             var är så handen?

fäller                                                                    se handens håll

så har sonen                                                         visa handen  -  se

en hel sav

pinnen övar