Surahammar Fido famnar

vester inter enter under vinter

onsd.26/5

vem?

(ler)det är anden som gör nåd

havet visar rum

havet velsignar allskam vi visar

se du är lömsk verlds jag,,,sender till din minne när Gud visar anden så visar han du eld rör

din visa hör anden

vi elden sender hav

ditt minne är handens gift (gåva)

Gud hör verldens ameno,,,anden ser att lömsk hand lemder ventar fella

allvar vi svarar

allvar vi nu minns

ja

du ska tvist jenta visa för Guds svar

hell gudstav Imanuel hör,,,kamp helsar du ser ventans rum

allvar elskar tyst famn,,,allvar min visa,sönder velsignar Gud

kamp överlevnad? min personliga?

vi lär dig est var ljum,,,menniskor nu selver,,,visa kantare för famn,,,där kill kan visa,,,vi hastig enter visar,,,Gud allvar vill famna

 

menniskor är inte Guds ris,,,havet hör ni kill gör,,,du ventar Guds svar: elden est finner rusta mall,,,elska jid i summan,,,Gud vill visa du ventar fin minne

mönster vi svarar enter Guds visa santa

se umbäranden som vi rör

bibelcitat från dig till mig?

ja sender femte moseboken vers 16-25

du Nilens eld

Gud binder

hjelpen vi nera svarar

menniskor vill venta med tvag

Gud ser

min ventan velsignar rum