Surahammar Fido famnar

Dä rå´åsslar ur hans stru´upä

dä rinnär en tår

han fortsättär å vandra

han ba´ara går å går

Som i di´imma som i tra´ns

u´ndrar´an var án ä nånstans

Bårt från dom a´alla tebaka te sin skoog

av määniskornas o´nska har´an fått nog.

Han sökärsäj te lu´ndän

födärså ärán try´gg

här kan ingän see´an

här ä ii´ngän sty´gg.