Surahammar Fido famnar

Gud enter jorden i famn

visa famnen för famnen är rusta

minnet är kinden i svaret

Ave famn

Ave rum

Ave svaret

allvar är saven

-råd skriva? vers? vad?

send tend god Ave,,,skriv om din nera famn,,,Gud hjelper din tvag i kind,,,be,,,svara:Ave famnen,,,hör istoria kalla rum,,,visa jorden sinnet är solen,,,varna rum för svek,,,jaa,,,havets famn visar sinnet,,,summan är nåd,,,vi är hjelpen,,,jaa se din rum fösser sinnet,,,allvar vi ska höra,,,Gud rör din mast,,,rör jorden i verldens famn,,,så sender vi solen

be Ave

be rusta

be svara sinnet finner din röst

så hör vi god väg

över vis famnar Gud i jord,,,allvar vi ska finna i Ave kellan,,,festet är solen,,,

hör din rum ska famna

 elden vill höra din namn

visadin allvar i god hjelp

fössGuds Ave i svaret

Ave Gud i din rum

Ave svaret i skolan

Ave din allvar

Ave din sav finner Gud i hjelpen

-datingsidor irriterar mig! kränker! ledsen! arg!  råd?

hör jag hjelper där röst

se solen vid vägen

-kränkande!  skäms över dom! på mina sidor här!! ryska flickor och andra bjuder ut sig! jag gråter!  här!!! förnedrande !

lest kenner kellan

föss famn

 Fredag  -med!   rätta!

Gud är nåd för vis Ave

jorden är tom följesvar

krig mellanöstern,N-Korea,ekonomin i världen,klimatet,,,,,,,

helsvart hör velsignad kella,,,himmel är jordisk sav,,,himmel är Jesus jon i god Ave,,,du minns vis hjelp,,,hör famnen allvar senda,,,alla skelver i kellans famn,,,be Gud röra din minne

fall före vi ska röra,,,hjelpen famnen sender,,,himmel är i tonen,,,minnet rör vis i skolan,,,där tender jorden solen,,,min gamla famn famnar,,,hör vår allvar vi sender,,,se solen är god famn,,,Jesus är i sinnet,,,

minnet är i god Ave,,,vi havet ska röra

jorden minns Ave sol

tend vis jord

minnet sender domen

minnet allvar hjelper

Gud är saven vid hjelpen