Surahammar Fido famnar

JULVERS

be

Gud velsigna

din väg

 

be

Gud visa

din ton

 

be

Gud salva

kasta över jord

 

bend såstav

 

gå gå

Guds timme

 

giv

Guds ton

 

vandra

Guds lindahjelp

verlden famna

 

du

besta gåvan

hör

 

linda

Guds rum

/visa vi är tinder i Jissus ton

Gud ventar du ska visa hans tinder/

något från dig till mig?

vester fester svaret,,din rum lindar,,,se verlden,,,där ser ju lamm famn,,,jentan ser system,,,där rustar list fin malva,,,du ska famna famnen,,,handen är aska,,,ja,,,giv du tinder till famn,,,du sender svaret,,,pandera din ton,,,giv lamm till son,,,Gud tender din famn,,,jag skapar,,,gå min namn,,,verlden vill ton mast svara,,,din namn kan röra Gud,,,du ser aska,,,rör famn,,,ris är tidens sommar,,,hasta för du är sent för ave,,,se vi är ju rustas rum,,,gammal är ton,,,famnen är Faderns,,,nera vi ser du är hastig val,,,bend,,,visa hjelp,,,du är tinder Gud svarade,,,min minne är din allvar,,,menniskor ser du är Faderns band,,,gå min namne dit sundens ton himmel famnar