Surahammar Fido famnar

minns svaret

minns nådens band

minns Guds kella i rum

minns fin röst i allvar

jaa

Gud rör vägen som famnar

meningen är Jesu famn

himmelsröst i famn

Gud famnar rusta famn

där hjelpen är veldig hav som famnar vis svar

- mer nu?

Guds famn är hjelpen

havets visa Gudsröst ska visa hjelpen i famn

- hjälp!  rätta!

en ton är mistelsvar som ventar nera finna kiss i viljan som vester rör i famn

vi famnar din kellas väg

Gud visar dig vägen så vis famn svarar rum

jaa

gå Guds famns svar

Gud hjelper dimman som famnar din kella

lammet fösser famn