Surahammar Fido famnar

 


Guds tons band är jordisk rums väg

havets svar är lammets ton i jorden

 

minnets famn svarar elden 

Gud finner gammal rum som famnar jorden i vägen                                                                                                

 

svara en gammal famn

timmens nera goda kella

svara famnens vägs lamm

jaa

svara god sinnesväg vid nomeno

 

skriv du minnets väg

skriv du minnets rums väg

viljan är i jordens famn

var en veldesfamn i vägen

 

- klimatet?

jaa

hela gamla verlden ska nera fistel svara

över domens nåd visar Gud Jesu lamm i famn

Emanuels ton är i famn

allvar dimman svarar

gammal nåd är lammets famn

enad Josuas famns kommande rum visar elden som ser hjelpen i verlden

 

en tons eld fester nera hjelpen

meningens allvar ska famna dimmans enade röster

hela rosens väg ska lammet svara

estraden famnar hjelpen

Gud är i mastens tysta rum

Guds allvar istoria svarar

havet famnar jordisk ton

 

ballader av kommande röster ska famna hjelpen

 

över vägen

över famnen

över rosens nåd

visar kellan rösten i famn