Surahammar Fido famnar

visa din svar

visa jorden Guds svar

-närmast?

val visar sinnet

famnen är sinnets rum

hör din famn fester svaret,,,Jesus är namnet,,,ventans famn är namnet,,,vi famnar rum,,,famnens ton Jesus svarar,,,

allvar vi ska svara

-allvar nu?

se din svar som är din väg

-min väg nu?

visa solen din väg

nera är vi

jaa

du nera vår famn

följ din savs ton

hemma är ovan god famn

se

solen är visad av tonen

Ave Ave Jesus

din väg är famn

så föss rum i allvar