Surahammar Fido famnar

- ord idag?

venta andens kellas allvar så visans linda finner kellan,,,vi ser du ska famna en sol som följer din väg,,,elden vid vishetshimmel rinner vid given rum,,,se,,,famnens lamm är i varje lovs famn,,,se famnens linda är i hjelpen i given vishetssols rum,,,var varje visas linda i given boningsvishetsrum,,,gå,,,du följer en fin väg i Jesu lamms väg,,,hör,,, du ska följa din sols svar så rör du viljan i vägen

-svaret är nu?

velsigna din Jesu rums väg

jaa

visa Guds hamns lamm för öm ventans lov veldig havsfamn svarar

öm andeskella rör din väg i verlden

ge Guds hand som följer din famn allvar i famnen

- försöker göra rätt! hjälp hjärta och mage!

summans ventan enter hjelpen så du felsignar nåden i malvas jag

sender ton från given vägs hav

se du fem famnar i fallet

- känns personligt! kan jag visa det här på datorn? vackra ord

fin finner

gift (gåvan) sender famn så du ventar kenna viljan vid rum

- tacksam!  hjälp! så jag gör det rätta!

viljan fentar lindans veldiga visa

se du följer vis rum i famn

Guds rum var Guds svar så lammet fistel såg venta en svar

jaa

giv Gud din vägs rum som famnar din fantastiska lamm i vishetslamms sol

Guds hand är i given famn som sender din veldiga Mast i kellans famn