Surahammar Fido famnar

handens namn ska skriva:

viljan rör famnen

viljan rör solen

viljan rör din sol i famn

ave Gud i rum

ave Gud i rum

ave Gud i rums famn

 

tyst är bandet som svarade

timmar veldet fösser så famnen kan visa hjelpen för tyst rums famn

min kella fester Guds röst så gammal fall rör vester i dagen

-jag?  visa och ge famn? visa er?  bara? jag som i en bubbla? för mig själv?

din väg ska fallet bistå

viljans sol rör du i vägen

viljan faller vid solens allvar

viljan rör Guds allvar

se du ska famna Guds lamm som ser hjelpen fem svara

 

cemantera jag är timmens dom

ventilen thams feste

gammal rums feste vid bandet

 

se du ska vara jag är lindan som havet svarade i fall

ave jag är Guds famn

ave viljan i rum

ave din famns tvag

du tender en allvar i din sendares svar

kellan är i din rum

Fadern rör din sol

se Guds röst följa famnen

bana Faderns svar

himmel väntade din sol som fallet följde i kellan,,,se du svarar en väg i rum som famnar rösten av Guds svar,,,jaa,,, Guds svar vill vara i din hand,,,så famnar vi jorden

- igår,,,de pratar om Jesus, Jesus, Jesus i allt hela tiden- jag pratar ande och Gud.- Varför gör jag så?

du timmen sellskap är i jorden som faller vid god rum

sanningen fester en band

sanningen är min hemmafamns hender som svarar hjelpen i Guds rum

Faderns röst kan falla i boningssvar

jaa   viljans famn är vid domen i rum

-hur bäst bana kellans väg?

en ton är din nåds ande

emanuels ventan ska följa vester så nåden kan binda domens röst

himmel allvar rör i minnet

gammal famn ska röra din minne så Guds ave famnen ska festa din väg

enad allvar för sendarens famn

-kan jag skriva sista samtalet?

andens nåd timmen ska famna,,,jaa,,,hjelp din sols tinder,,,Gud namnet har famnat,,,visa din väg i ton som rör verlden,,,eldar hemma famnar din svar