Surahammar Fido famnar

min väg binder rums famn

bind vägen

bind rums famn

bend bostadsband

Guds väg visar rum svaret

famnen sender kiss

nåd nemner vi i rum,,,svar i skolans svar,,,jag hjelper domen som visar jorden viljan i famn,,,se Guds rum fössa famn,,,se Guds svar röra famn,,,sommar är jag i famn,,,se rums väg ska finna en svar,,,viljans väg,,,var rum i vishetsrum,,,lammet i nåd,,,se din svar ger nåd,,,anden är i famnen,,,nimbus rör din famn,,,se lindan rör anden som fem svarar,,,nimbus följer tonen i vis sols svar,,,Gud är nemnarens kant där nimbus följer salvan,,,

- allvar nu?   viljan?

timmen kommer veldig nåd fössa så viljan visar famn

se ave viljans rum

se Guds lamm faller vid nåd

gammal given ton i famn

nu allvar ska visa lindan så ave är i tham

evan vill se svaret i minnets famn

- till alla?

kellan enter ton i famn så du rör viljan i Guds santas visa väg

- ok!   hjälp mig göra det rätta!

anden lindar hjelpen

se dagen ska följa vis svar

Guds famn i nådens lamm

ave vis rum i famn

visa famnen i din famns sol

visa rum i nåd

Guds väg visar jag i famnen

allvar är viljan

ave din väg i nådens allvar

tillsammans skapar Jesu timmens hjelp 

där din famn famnar

din väg sömmen svarar

eldens veldiga ton ska visa du famnar ave Gud i famn

så lammet fem svarar

nådens jag hjelper given sol som finner nimbus hand

du ska skriva vår veldiga hjelp som fester nådens malva i verlden

du ska se vi famnar nåd så lammet är vid ton

du är hjelpen i famn

var rums visa lamm

var rums kella i Guds hand

dimman visar viljan i rums famn

- mer?

allvar enter din väg

ave famnen i lammets famn

hjelpen visar vi famnen ska lammet finna i nådens lamm

ha vis rums famn i jorden

- hjälp!   rätta!

 

- skriva samtalen rakt av?

svara lindan du famnar nådens famn

där famnar dimman

där rör rum svaret

himmelsväg vid kellans ton

var valet som finner Guds väg

var rummets tons famn

giv Gud nådens ton som famnar rum i verlden

ave hjelpen i lammets svar