Surahammar Fido famnar

- skriva något till alla om havet?

se  se 

skolan rör vis svar

havets famn är i verlden

du rör kellan som visar vi famnar allvar i jorden

- svarta hålet?  skriva?  eller? då blir de nyfikna och läser annat också

teljer vis väg

venta Jesu svar som famnar havets lov

jaa

vi rör - du famnar

vi ser du svarar

kommande svar är nåd  nåd  nåd

kenner Guds famn ventans lov?

kenner hjelpen vis röst?

Jesu himmelsväg är nu vid minnets dom

hör Gud fössa famn som svarar ave viljan vid god famn

havet är i hjelpen

ave Gud i famn

vi står för himmelsk kellas andes kamp där hjelpen famnar nåd

allvar är nådens följe som kan visa Guds kellas andesväg

där är vi i famnens svar

allvar är där hjelpen

ave viljan i famnens gamla band

ave vis svar i famnen

ave domen som fösser Jesu lamm i nådens kval

bandet vill fössa famnen

bindande bindande väg ska nu visa jorden andens svar

jaa

viljan famnar Gud