Surahammar Fido famnar

salvan bell var vid din rand

vem var rum?

vem fester gud?

du minns!

kanten rinner ventans mönster...vester sender din puls - där ser kasta band rum

ni ska gå hastig sand som rummet rör...gest ser en nera namn...hjelp så svestav kalv vi sönder feller...elden finner Faderns feste...Gud var kall...Gud säger : saven finner viljan...du minns...sellskap kastar svaret..handen vi hals helsar...handen rör val..

viljan kenner rum...tyst svar valde havets kasta ram...dom vill rum svara- kasta tinder över fin rum

kenner viljan famn?

dagen visar viljan i din namn

när du tender eld kenner lest sommar...ventans famn vi sender sol

ja  sår

en kant

vi sender

Guds mast

lista val

vi svarar

veldig famn

elden testar

venta fin namn...Gud rör liv...anden visar son...hjelp ventar festets sav...galvanisera såstavens mönster

när du sender en mönster

din tysta söm visar sav

giv svaret : salvan är tidens ton