Surahammar Fido famnar

 

straffens återtåg

visar sig vara av nytta

överallt skapas andrum

klokhetens varma timme

skapar kraft

ögonblicket

vandrar så iväg

tänk en visa om frid

Delge