Surahammar Fido famnar

nermare svaret rummet finner din namn

namn

teljer

där

sönder

ventar

fin

hand

kan 

vi

svara

gest

selver

ventans

malva

ser

solen

sav

fester

jag

där kan du nemna: runt din famn är human som ser ton,,,var då gift(gåvan) i svaret,,,du visar hals himmelston gest kan famna,,,helden före Guds dag då besta rasten var jorden i famn,,,din santa enter god salva,,,gå Guds timme,,,ja,,,din salva vi sender så du famnen sender till god ton,,,du är sellskap till vester,,,band där ventar svara,,,hender där hjelper tidens band,,,sommar enter,,,ja,,, gå sendarens tenda salva,,,hjelp min Mester så,,,vi aska lindar runt din mantel,,,där vinter vill senda sommar,,,gest var din rum,,,hjelp hastig gift röra son,,,din tid är svaret,,,du skapar vår jordhimmelsommar,,,där tinder sender sol,,,minnet valde rummet,,,se Gud fester ris i rum,,,gammal famn sender rummet,,,se vi är tidens solar,,,ja,,,var stig i din malva,,,du ser vi svarar tyst,

skriva mer om?  Tunisien , Egypten  !

ja vi ser,,,såstig ska giva dom,,,minnet valde riummet,,,skriv om vår sav,,,Gud hör du lemnar famn,,,ja visa du är sommar i solens ton,,,Gud tender rum för lamm,,,hjelp famn famna sinnet,,,ljum ska rum se,,,nera vi lender ser

domen ser vi salvan fast ger rum

Mester hör vi salvan mast ger