Surahammar Fido famnar

-ska se vad jag skrev igår och hur jag ska fortsätta

jaa

be nera ventar där sammanfamn

ok! ler

vi helsar rum domen i kellan

du ska svara rum Ave famn

se din väg ventar hamna i namnet kind vid svaret

du ska svara verlden rum famnar famnens svar

Ave din famn

du svarar sendaren jag hjelper famnen

du visar jorden kall

du ser vis famn vilja röra solen

din famn famnar domen

bandet är viljan i skolan

kommande väg ser solen rum fössa svaret

Ave Ave kellan

där hjelper Gud vis famn senda rum famn

tend du din rum som hjelper jorden allvar röra

svara din famn se Gud är vid rum

så ser du skolans röst

Mast famnar din hjelp

Gud fösser din rum

Fadern allvar famnar

Gud hjelper svaret

Ave famnen i nådens svar