Surahammar Fido famnar

samtal

be minnets väg minnas elden där svaret famnade

ge Gud rum i famn

allvar fösser du där famnen ska finna vägen

en väg i famn

en väg i famns svar

hela vägen är i jorden där dimman famnar formen

eldens halva band i jorden

minnets väg

dimmans svar

hela gamla rummets svar

som fösser imans ton

Guds famn

gift vid kellan

hela vägen svarar kellan

be jordisk svar finna veldets allvar

be Gud famna viljan

ha famnens ton

ha vishets svar

ha följets visa rums famn

eldens röst är Faderns svar

himmelsrums vägs röst

där Gud rör famn i verlden

ave Jesu svar

ave kellans famn

ave rummets sendare

ha Guds sinnessvar

hela famnens svar i jorden