Surahammar Fido famnar

fell betyder ?

fell öster famnar

fell famnar allvar

fell ser jagets val

fell banar svar i barn

fell famnar jord

fell fester santas vam

verlden ilska sönder tvager

gör varje gåva i famn

du man ser

ser söm

ser allvar

ser tvag

ser svar i livets val

ser Guds jon

ser malvas allvar

bunden santa helsar fem

kall var famn i santas ros

man ser vis svar

där ser alla santas mon

Gud?

ja Gud binder tvag

hör vår ton

se var tids jag

eld var tvivel son

du barn lamm famnar

Simon?

(ler) ja helsar

var allas sinnen vi famnar

du manar alla till tvag

be så hör vi svaret

Gud handens svar

där helsar bind eld