Surahammar Fido famnar

samtal 

Jesus helsar en famn

du finner nådens nåd

vi svarar elden allvar fester

se

du ska följa nera lammet famnens rum

var hjelpen i famnen

du sender Faderns svar

hemma allvar ser du sönder ska famna

havet är i bandet

Guds famns rum rör vi i hjelpen

ge Fadern famnens väg

himmelsfamns svar

Gud visar rum så du famnar hjelpens gamla väg

öm är lov i bandet

havets famns svar

Guds kellas väg i bandet

tend nåd i famn

tend rums famn i sol där jordisk famn svarar 

Gud vill famna famnen som sömmen elskar i verlden

ge Gud rusta Guds famn ,,,Guds ton svarar hjelpen

du ska famna

du ska röra

du ska famnen senda vid nimbus halva svar

jordisk famn i famnens väg ska salvan himmel senda vid nåd vid nåd vid rums röst i jordisk svar

Gud är i famnen i rums famn

gå så vi hör jordisk rum svara famnen vid vägen

hemma väg hals visar Jesus Guds linda där vi hör dimman fössa Guds väg

Jesus svarar kom som vis svar i verldens kellas röst så du visar Guds famn i viljans svar

var eldens ton

var Guds kellas svar

öm rör rosen i famn

hemma svarar svaret

elden ska se nera vis kella viljan som svarar en gammal vägs svar

- viljan till vad?

som andens allvar ska du visa kellans minnesväg för Guds lamm

be famnen svara gammal rums svar

himmelsvägs svar vid nådens band

kom före rusta famnens väg svarar kellan

ave vis svar i viljan

Guds sinnessols vägs sol allvar famnar i famnens ton som vill röra gift i hjelpen

- följet tusen?

(he) mm där är vi i följets lindas väg

famnen är i svaret

var Jesu svars sol vid veldig bindande rum

fem rör Gud i verlden

ave famnen vid vägens väg

viljans famns ton vid svaret

Fadern är vid nådens halva

Guds famns sol i famnens väg

enad Jess i kellan

ave famnen vid boningsrums famn

var god i jorden

var god i vägens väg

hemma famnar Gud nådens famn

ge Gud famn

ge Gud rums röst

ave famnen i vägen

en skolas svar minns en ram som sender Guds vilja i vis svar

där kinden sender famn

allvarssvaret vill röra famn

- allvar nu?

hör Guds nåd finna viljans famn

hör given svar famna

meningens väg timmen rör så ventans svar timmen svarar

- viktigt nu?

Mester hör sinnet som rör kellan

hans fina gamla Mast visar ave du rör hjelpen

kommande väg hör nådens famn kenna gift vid handen

ge nådens linda jordisk svar

följet ska famna vis röst i rum

Guds lamm hör veldig nåd finna en famns svar

jordisk ton som var lammets

du visar hjelpen vid kellans famn

meningen famnar minnet,,,nomeno visar eld vid hjelpen,,,ave kommande sellskap,,,ave tonen i famnens svar,,,jaa,,,Guds visa rum allvar är i nådens minnesrums svar,,,anti inter simmar vid du är en eld i jorden,,,se du famnar en allvar som veldig jordisk famn finner famna,,,hela Guds hand visar du ska följa en allvar i svaret,,,handen anden ska fistel sönder röra så fönster ser Guds väg,,,malva fest en enad allvar i tonen som famnar eldens fina rum,,,- tack!