Surahammar Fido famnar

minnet är sinnet vid din allvar

se

sendarens dom

är

jordens gåva

rör Ave Guds famn

se solen i verlden

din jord ser hemma

för sona god svar

nera kempar sinnet

för given rum vid solen

en Ave är nåd

hemma Ave sender

öva öva famn

Allsmäktig allvar hjelper

havet är hemma

havet är jordens kind

fönster eld hör komma

mana du jord

fest vis Ave

rusta skolan vi sender

menniskor är hjelp

rusta verlden himmelssvar

hjelp famnen svara

ovan famn är Jissus

kommande namn ser du vid din allvar

vi hör solen famna

vi hör visan röra jord

du ska famna din rum

röra din svar

kellan är god följe

i Guds famn

hjelp famnen rusta

kommande svar

Ave jord hemma hör

se famnen är domen för jorden

var fast i din hjelp

var vis i Guds famn

vi famnar din svar jorden ska följa eld

över nåd famnar rusta verlden

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)