Surahammar Fido famnar

skriva om svek o sönder ?

skriv om allt som vi famnar...jorden fem feller hell...ska jon barn famna-elska då svek...veldet menniskor anden famnar...ni svarar...vi sår...pest ser alla som anden svarar...min jag följer så halvan...pandera... havet rör din allvar...sök vår barnavam...

visar genom mig?

ja, han valde din sommar...ja, man rör så malva...säg han är i barnet som följer vis val...Gud är bönens dom...Gud är så menniskans Fader...han är i din santa...så visar vi jaget för hav...du följer Guds val...så visa santa för sommar...havet kenner din ram...under verldens barn där följer vi söm...var du jaget santa...havet är vis jag...human hör sönder för höst allvar...

fast finner - där finner summan vis val - val mellan veldets svar och Faderns salvasumma - se,helsar jag - var barn som ljum ville vara

kenner ljum danande svar? - vem kenner ljum? - se hör vår val...giv så malva

Fader ord ?

kenner jorden velsignelse? ...veldet hör barn...vi hör havets allvar...över din visa är famn... ja,fester en ljum kant när du famnar

din jag eld svarar

hör vår täm

se alla halvan valde

rum eld ser

jon hör ros

fem fem rör

var famn vi famnar

mantel ser Gud

så hör vi halvan

malva är sommar

hur få ut Guds budskap?

sveper var famn som gör val

kenner vi santas jag?

säg: AVE för lamm

då famnar salvan vi rör

kan se rörande lamm

Gud hör val så vi fem famnar

famna mig

din velsignade jon svarar: tusen sveper över din famn...alla velsignar så val...Gud var barn för var lamm...du ser så allas gåvor...kenner jon val?...förstå då vår jag i halvan...vi famnar...vi halvan svarar...vi ser så allas gåvor...Gud hör vår santa...ja...Gud är vis i allvar...menniskor tiden ser...Gud hör svart nåd...gör havets allvar,så han ser famn...himmel human ser...Gud har varit santas dom...bind då din jag i AVE...se han är val i din svar...han kan vara jordisk sammanjon...din svar vi famnar...Gud är val i halvan...förstå hans jon,så översanta ser...så vi kan santa röra, man svarar...

lär känna dig själv , förstå dig själv - först , är det så?

ja, vi var stommen för vis val...se vi såg ljum...se havet ser val...giv vis...vi nermare famnar...posta svarets kall...ni ser jag visar...Mester fester du...kenner ljum ros?...helsa alla famn...namnet ser sol...din svar var fem

ska försöka förstå ,  mer nu?

tvivel svarar

göm

gå.....gå.....gå.....gå....gör sendarens svar...himmel är lamm

visa namnet för var allvar

svaret ber : var så sinnets val

se så är vi salvan , som jag gör till vishet

meningen?

giv anden din bistånd

giv svaret: famnen är svinn i hell , svarar god gift

meningen?

du ska se ilskans fell , när svaret gör god val