Surahammar Fido famnar

jorden

har söm valt

din velde

timmen famnar

domen

är järn

järn i öm

hör

vi sår

velsigna

omen vi famnar

Santas gamla dom är estraden försoningen famnar

försonas med jorden?

försonas med veldet

domen veljer ljum

...var är?

finner ljum ros...vi är ovan fönster...ja vi är human...vi ser ros...rör då vis jag...

...levt?

nej vi är allvarhuman som valde se...