Surahammar Fido famnar

kenn lamm

kenn tvag

kenn val i nera fin visa

kenn god svar

alla faller eldens gåva

home är lamm

est öm tinder

kom Jissus sender lender mönster i bön

bön malva

bön sellskap kenner

kempa eld

hjelp du svellande söm

kant namnet giver hjelp

du menniskor i allvar

lova alla rum

est är jag

i tvag

 

himmel

hör

himmel

visar

himmel

svarar

var Guds ventan

besta barnet

besta finner

kommande famn

hjelp given aska

Gud hör

hemma ventar ris

hjelp Gud famna

gå Guds tid

där följer landet himmel

din menniskofamn

bastu elden rör

menniskor vill höra din hjelp

jaa

Gud hör dom tinder rör

ventans ande kan famna

besta domen är rummets himmel

där hör Gud thäms val