Surahammar Fido famnar

-lite nyårslöfte kanske ?

( he he ) hjelp vester

velsigna jord vid rusta för istoria

se din minneston,,,jaa,,,se din rustafamn,,,ge din kellas tinder,,,hör vår visa ton,,,minnet ger dig namnet,,,finn en tinder som visar famn

-klimatet ?

sönder är jord

sönder är kiss kind

sönder är humans eld i jord

kant ser jord fönster ge shas

verlden hör din famn

mönster hest fester

ge Gud hans överfamn famn

ton visar du

-ekonomin i världen ?

vi ser

en eld i kellan som följer ris,,,ge lindan så velsignar Ave

-ekonomiska krisen fortsätter ?

jag ser den över jord ska hell visa,,,jaa,,,rör jordens antifistel för lamm är rum

-min pers. väg ?

du ska göra god famn,,,velsigna himmel så Gud ger aska,,,ha stig för din famn,,,

-något förbereda?

ge av Guds ros,,,velsigna ros som fönster visar

-skriva det personliga?

följ svar Jesus är kellan

se se se din interjon är över din namn,,,se så kommande veldiga gest följer din röst,,,så visar vi Guds visa,,,hjelp kung Jesus finna svaret,,,istoria gestav följer

-bäst hjälpa ?

föss god vester eld som du följer,,,evan är istoria vid svaret,,,form är sinnets hjelp

-tacksam !

vi svarar:

velsigna fin minne,,,hjelp din famn finna famn,,,för inter vill svara du ska ge lamm för ton

-betyder ?

velsigna vis svar,,,ge din namn famn,,,velsigna aska som vi ser,,,elvan är omen

vester ger svaret : vi hell var i jord

velsigna Guds ton

maning vi kenner

-jag göra ?

tend viljan som följer vis ton,,,du finner famn vid namnet,,,visa Guds kella du famnar

-säga vad ?  vem jag ?

du ska säga:

Ave vi rör

Ave vi nera sender

Guds hand velsignar vis Ave

nera vi namnet sender

du lindar hjelp för sommar

ja du namnet finner svara:

följ famn

2/1

vi fem följer

-skriva ? på datorn ?

nemn vis sav som visar sommar i skop

skelver föss till isskammens verld

ge din rum minnet av vis famn

kenn gift för vis lamm

din famn följer omen

-ja det var till mig - skriva det ?    eller råd till alla ?

nesta est i sommar hjelper vi finna sommar i Ave,,,du ska röra din svar,,,giv rum sol för verld i hjelp,,,där nera vi följer din skop

-skriva - ringat in ?

Jissus är tinder i famn så skriv:

kommande vest är över omen för elden ska hell se

kiss i famn vi enter jord

Mester kan ge lamm för famn

-jag göra ?

Gud säger:

föss hat så följer omen i kind

din kommande rum ser allvar för istoria

ge Gud röst

jaa

giv du havet sommar - där visar vi tinder för din sav

där sår vi aska

be

vi ger dig god sav till ton

Gud venta du finner rum som följer sol

ge Gud vis ton

varje lamm ventar Jesus goda famn

-säga alla ?

sommar är istoria

tvist är över din hjelm

havet visar du ser en est i aska som följer Ave

vi ser du hör Jissus tinder för din selv famn

meningen är vi ger dig aska så du visar lindan i verlden

-med hjälp av datorn ?    visa ?

jaa

så du sender vår svar

Emanuel är hand för eld som kind namn rör

-var med !