Surahammar Fido famnar

Gud havet ska röra i rum            :  samtal 1

Guds namn rör Guds svar

Guds svar rör solens svar

Guds röst rör rum i famn

ave jordisk svar

ave Guds röst

ave fin rum i rum

solens allvar i kellan,,,bandens sinnessendares summa famnar rum i havets kalla kella,,,Gud ave jordisk svar,,,innan rum svarade kellan var Gud domen i solens svar,,,himmel allvar rörde,,,jaa,,,din väg följer din sol,,,famnen är sendarens svar,,,enad Gudsrum i verlden,,,gammal rum ser du ska följa en sol som följer enad famn i Guds röst,,,Gud famnar gammal rum,,,ave din väg i svaret,,,solen är din sols svar,,,Faderns allvar i famn

samtal 2

ventilen finner du famnar en namn som velsignar hjelpen,,,din väg ska röra Fadern,,,din väg ska röra solen,,,din väg ska följa Jesu sol i bostadssvar,,,bindande rum i Jesu svar,,,en allvar rör vi i kellan,,,en fallen sol i Guds famn ska följa vis famn,,,allvar rör du i Guds famn,,,sender en rums visa sol vid Guds svar : jag kenner Gud som rör veldig famn

se rum ska svara sendaren,,,allvar rör hjelpen,,,bind Guds famn i Faderns svar,,,Emanuel allvar fester i kellan

-rör det här mig bara?  alla?

svastickas röst ser kast i filen som enter din följe så föss rum i god famn,,,himmel lemnar en föss jordisk svar,Jesu svar i kellans famn,,,Gud veldig hand ska falla i din mast,,,havets sendare visar du famnar jorden

-ja,tacksam! men görs hjälpen i det tysta av er?

fester din väg vid famnen

-hjälper det andra?  alla andra?

föss din väg

föss din väg

föss din väg i thams famn

Gud rör jorden

sommar rör ju min famn,,,Guds rum famnar din rum,,,allvar fem sender,,,din hand rör Gud i solens tinder,,,kellan famnar Gud