Surahammar Fido famnar

nera hender

Santas visa

finner nåd

ventar hjelp

vester ser

 

velsigna hjelpen

famna val

 

nera Jesus

fistel vester rör

 

hjelpen famnar

ventans sinne

 

jaa minnet elden ser

jaa minnet elden rör famn

finner rum aska röra

nåd vi ska se

-en världsordning på gång?

svarar du famnen sender vi hjelpen,,,kommande rum hör nåd

val är skolan

ska vi svara

val före fall himmel är home

jaa  valet är bandet före Josuas kind svarar evan event

Gud rör du,,,jaa,,,Gud följer din dag,,,ge så din minne som hamnen följer,,,din Ave skelver före domen,,,mönster minnet famnar,,,be,,,jorden hastigt skelver före himmel som famnar,,,Guds väg Jesus hör velja ris

-he,,,nera evan är hell,,,se din sol,,,se god väg

-tänkte bara när Jesus kommer??  vad som händer?

minnet ventar du ska Jesus finna så Gud allvar rör din rum

-vad? hur?

Jesus är Guds visa svar

havets röst,,,jaa,,,god famn

svara eld för nåd,,,du nera ljum vilja till kellan,,,du nera din namne,,,Guds svar för svaret,,,följ Jesus famn så följer vi din rum

kommande visa ska din givna hemma höra Jesus röra

du minns hans tinder

du finner hans hjelp

de ser hans ton

tonens kella,,,handens famn,,,ventans rum,,,hjelpens kella,kommande visa : var sommar

nera över din namn evan sender istoria som fösser kind,,,där vester finner nåd,,,Guds allvar Jesus är,,,jaa,,,ni ska visa din verld Ave famn,,,hjelp jord kenna ros för god renta,,,

skriv:

bön var mitt sellskap i havet som anden famnade,,,Gud elden nera är,,,se avvisa din skelvande hörn vid havets kind,,,varje mast är Faderns goda famn,,,

god sav är tend rum i famnen

he,,, menniskor är ventans h...svar i hjelp famn rusta

följer vis son som hör himmelfamn i verlden,,,aska elden famnar,,,din jord ska hemma röra sinnet,,,du valde rum i verlden,,,din verld är eld i hender havet svarade,,,god jord är Guds allvar

kommande famn är rusta jorden för Fadern ska velsigna rummet,,,visa vår jord så ser vi,,,varna viljan så rör du god svar,,,visa din namn i allvar så hör du ton i famnen,,,Gud är tinder för allvar

vi hör vis famn,,,famnen som ventar minnet,,,kellare ska se famn,,,domen ska se solens nåd,,,hör du ska visa hjelpen,,,du ska röra solen,,,så föss du given famn,,,

-var med !

varje god sav ser din allvar,,,så sender Gud Jesus famn,,,så kommer Gud famna,,,var vis före domen,,,gammal eld sender jorden rusta i famn

 

be för namnet

be för skolan

jaa Jesus fösser ton

be för din famn

be för din visa skola

föss solen

föss namnet

Gud är famn