Surahammar Fido famnar

eld

Gudstav

mast

fester

allting

gest

finner

 

sönder hör ventan,,,ja du est visar verlden såstav

ja

du helsar famn son ser,,,tyst hör du Gud visar dig

menniskor test sender,,,mast jag rör

du

cemanterar

rusta

du

cemanterar

famn

du

cemanterar

gift vid sellskap  (gåva)

Gud hör aska

lest

elskar

tyst

velsignar vi din famn

veldet ser famn

hjelpstav sellskap enter

enter vis,,,du nu ventar allsmäktig band,,,nu fantastisk jag finner,,,Guds sinne helsar,,,bunden minne elden visar

gästen där elden Mester han helsar rusta

Gud vi nemner Allsmäktig vi nermar oss,,,du elden ser,,,ja,,,du ser Ave,,,gå min lest,,,menniskor så tvisten anar

ja se inter nermare,,,du velsignar så intersav,,,öster elden enter

vad händer?

du ser Ave Gud rörde

du ska namnet Gudsjag tina

så lest helsar

Gud gör allvar så sellskap vi saven tender

ja rör du rummet

du sender

vi hör din visa

säg: en som visar Guds ros

ventar famn

fönster du rör,vi helsar

du

vi

velsignar rusta

rusta vi ventar benda

du

vi

är tusen ramar

vi är då ventans rum

venta vi svarar,,,du sellskap fester,,,vi mönster visar,,,Gud velsignar då famn,,,tusen liv var festet

du tog

din eld

du veldet feller menniskor

veldet över render hemma fistel ser

Gud elden ventar mana

du ventar sommarval

din rusta vi salva rör

ge då vis svar

vi fast velsignar

mana viljan

du rör

min sommar helsar

Gud öm val

hjelp hör veldet,,,då visar du jorden vi nära såg,,,vi famnen rörde,,,Gud tog ris vid bend,,,

eld  eld rör viljan

Gud velsignar viljan

elskar gör så öster

gudstav kasta rusta för hymn

se vi hör du menniskor ventar,,,visa rum för sommar,,,Gud öm lemnar,,,då man fester sol

menniskor vi sav söker,,,du elskar söm,,,god eld vi rörde,,,ja du menniska ska visa Gud hals,,,se du giver verlden famn

Gud säger:

giv vis famn

Ave vår visa

giv ris son

giv val i rum

Gud säger:

aska hör

du visar ljum

kenner du famn?

rör så vis rum

vi fast rör

minnet helsar ris