Surahammar Fido famnar

befrielsen?

är det befrielse från livet eller från lidandet?

det är du

svarar sammanfamn

förklara befrielsen?

tusen var en hel famn

du ser allas himmel

gör din famn

sök famn i santa

befrielsen

är när sommarsol ser allvar

när handen velsignar jagets sinne

befrielsen

var eldsöm

gör allas visa sinne

fönster fem tiden gör

se

befriad är

varje val sinnet följer