Surahammar Fido famnar

allvar är sinnet , följ allvar

-hostar svårt andas

vester rör du som famnar,,,vi ser din svar,,,Guds väg i jorden rör sommar

-rör sommar men nu då? hur orka?

se jorden är sönder,,,jaa,,,jorden är föll för eld,,,jaa,,,hjelper hjelpen så du rör min fina namn,,,din famn är namnet,,,jag följer famnen,,,

när vester svarar veldig dom

du ska famna minnet

så hör du solen vid famnen

minnet är sinnet ljum följer

sender evan en kend namn som ska röra din skola,,,se han famnar din famn

-vem?

himmelsk kella som elden svarar

se i Jess famn är du skolan,,,himmelsk famn för evan som svarar,,,jaa,,,för tonen vid din skola

-allt en test av mig eller ?

(suckar) nemner famnen vid allvar lundens rum famnar,,,jag ger dig dom i famn,,,där följer vis väg,,,

kunde vi famna din jord ?  så famnade vi svaret

varför famnar rum ? hjelpen hör din rum

varför är din svar evan fall i allvar? varna du allvar så famnar vi sommar

se du ska velsigna famn så hör ljum ave kind

anden ventar du ska famna vis röst

jaa

ljum är god svar,,,se du famnar din svar

istoria Gud famnade

hjelp du famnen i allvar

-VAD är allvar nu?

Gud ser din minne

visa jord din allvar

kenn din namne

havets famn vi hör

ljum är din famn

elskade visa du solen ave så hör Jesus ton som du allvar famnar

så hör vi famnen

-jag kämpar mot krämpor också!!

Jesus finner god famn,,,mönster fösser din famn

var himmelsk famn

se avvisa köld

se din väg

vi hör given rum i röst

hör allvar så evan ska hjelpa given vis val,,,valet är din minne,,,jaa,,,valet är famnen för ton,,,umbäranden sender nåd,,,vi är ton i ave jordisk kind,,,mönster visar allvar,,,visa du din svar,,,ave Jesus rum,,,god svar hör jord vid ton

-ave Jesus i mitt rum här?

kellan är ju famn,,,Guds rum för din svar,,,jaa,,,havet följer din rum,,,Guds svar vi famnar

din rum följer allvar

alla eldar est finner svara

istoria är svaret

så hör du jordens sinne

Jesus är din rum för ton

allvar visar sendaren

visa du Guds rum

så ger du visan famn