Surahammar Fido famnar

visa jorden en tvist i vester ska följa Guds famns svar

visa  jorden du rör vis famn som ska velsigna barn i vis rum

visa  hjelpens eld som havet rör i rum innan havet ska veldig kella fössa i famn

visa  solens famn Gud rustade

visa  ave famn vid verlden din famn allvar rör

visa  ave Gud i din kellas hav

visa ave Guds famn i vis kellas svar

visa  du bindande jag i vis famn som allvar vill röra din rum

visa Guds famn för eldens hjelp ska famna domen

du vill röra Jesu famn som havet ska vilja festa i verlden

visa du bindande jag i din väg

min sav är vid formens famn

Gud är famnens namne

så famnar vi domen i verlden

Guds dom ventar hjelpa

du minns vis svar

jaa

du minns din Guds fall vid din allvar

du minns sendaren i famnen

ave jordisk santas svar

en famn före bindande jag ska röra allvar i famnen

Gud god band rör i bostad

sommar ventar följa hjelpen

fallet ser du famnar

lundens famn fem följer i jordens ton

god är domen

god är domen

du ventar

 

minns vägen vi valde

minns rum vi fann

minns svaret vi rörde

minns sendaren vi svarade

Gud famnar kellan