Surahammar Fido famnar

Täm ord!

fem kenner dynamisk allsmäktig fem

fem est umbäranden , följer famnens inter

barn lever    hymn famnar   varje gåva   väljer fadern   i famnens nåd

venta

sveper visan

gömmer visan

famnen ser

följet kallar

hela verlden

fester famnens

interjag

vester sender

hörnet sårar

hellsvar ekar

en hand ventar gå

kommentar vesterhörn

gå se halvan

som under mantel var

Täm är sommarhimmelssvar

giv så handen

min mantel i ordet

kommande interfem

elden hör

vad händer...?

vester verlden feller...menniskan visar festet hörn...gå se sommarsönder vester ser...vi svarar timmen visar vi eld sender...selver för varje dimmas moln...pinnen hör kant där fem ömmar så...

jag älskar jorden - den är vacker - fin (kan vara )

där veldet köld ventar...kall höst...ja, bana så vis sol...giv allvar i sinnet...mörker är varje fallsöm som visar tidens ilska...giv så tusen allvar i livet...nemner var famn i ALLAS malva

något hälsa alla?

be dom famna...gör val i ros...se dom famnar interfamn